Política de privacitat
Apartaments Grup Immogestio, s.l., a través del seu web https://www.immogestio.com, sol·licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de caràcter personal, i titularitat d'Apartaments Grup Immogestió, s.l., que serà processat amb la finalitat de prestar els serveis que l'usuari sol·liciti.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades i necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzemarà en una base de dades propietat d'Apartaments Grup Immogestio, s.l., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Apartaments Grup Immogestio, s.l., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per fer-li conèixer ofertes i promocions que pogués considerar del seu interès.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany Apartaments Grup Immogestio, s.l., així com a d'altres amb qui pugui concloure acords de col·laboració, amb la finalitat de prestar un millor servei i respectant, sempre i en cada cas, la legislació espanyola sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Apartaments Grup Immogestio, s.l., a través del seu web https://www.immogestio.com', utilitzarà cookies quan l'usuari hi navegui. Les cookies s'associen únicament amb l'usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionaran mai referències que permetin deduir el seu nom i cognoms.

Gràcies a les cookies, que reconeixen als usuaris, no caldrà que aquests es registrin cada vegada que vulguin accedir a les àrees i serveis que tenen exclusivament reservats. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu programa navegador.

Tots els usuaris registrats poden, sempre que vulguin i en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar o, si cal, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades al web www.immogestio.com, per mitjà d'una comunicació escrita dirigida a Apartaments Grup Immogestio, S.L., Avda de Rhode, 201, 17480 Roses, Girona (Espanya), o de l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@immogestio.com.